Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge.


Tel/fax: 037 772 783 - E-mail: info@library.com.ba